b'79Technopolymer FittingsCoupling (Technopolymer)Product Code DescriptionAC-COUP-16 Coupling 16mmAC-COUP-20 Coupling 20mmAC-COUP-25 Coupling 25mmAC-COUP-32 Coupling 32mmAC-COUP-40 Coupling 40mmAC-COUP-50 Coupling 50mmAC-COUP-63 Coupling 63mmSliding Coupling (Technopolymer)Product Code DescriptionAC-SL.COUP-32 Sliding Coupling 32mmAC-SL.COUP-40 Sliding Coupling 40mmAC-SL.COUP-50 Sliding Coupling 50mmAC-SL.COUP-63 Sliding Coupling 63mm45 Elbow (Technopolymer) Product Code DescriptionAC-45ELB-20 45 Elbow 20mmAC-45ELB-25 45 Elbow 25mmAC-45ELB-32 45 Elbow 32mmAC-45ELB-40 45 Elbow 40mmAC-45ELB-50 45 Elbow 50mmAC-45ELB-63 45 Elbow 63mm90 Elbow (Technopolymer) Product Code DescriptionAC-90ELB-16 90 Elbow 16mmAC-90ELB-20 90 Elbow 20mmAC-90ELB-25 90 Elbow 25mmAC-90ELB-32 90 Elbow 32mmAC-90ELB-40 90 Elbow 40mmAC-90ELB-50 90 Elbow 50mmAC-90ELB-63 90 Elbow 63mmwww.pilotair.com.au | 1300 667 579'